Rozvoj kraje - aktuální informace

3.10.2023

Královéhradecké inovační centrum

Všichni silní hráči v Královéhradeckém kraji nedávno vyjádřili podporu myšlence vzniku instituce, která by poskytovala komplexní podpůrné služby z pohledu vědy, výzkumu a inovací.

29.9.2023

Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko

Královéhradecký kraj pořádá dne 7. 10. 2023 Výroční akci programu Interreg V-A ČR - Polsko a to při příležitosti konání Dne otevřených dveří v Dopravním podniku města Hradce Králové. Na Výroční akci budou prezentovány výsledky projektů programu Interreg V-A ČR - Polsko a budou rovněž představeny možnosti programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027.

Čas konání - od 9:00 do 15:00 hodin, místo konání - areál Dopravního podniku města Hradce Králové, Pouchovská 153, Hradec Králové.

pozvánka (pdf, 1445 kB, 29.9.2023 14:14)

19.9.2023

Soutěž Cena hejtmana čeká na své vítěze

Posledním dnem srpnového měsíce proběhal uzávěrka přihlášek do prestižní soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost v Královéhradeckém kraji. Nyní proběhnou dvě kola hodnocení a 21. listopadu 2023 se již dozvíme vítěze. Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích a to pro soukromou a veřejnou sféru.

13.9.2023

Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2024 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 11. 9. 2023 vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2024, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024.