Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

2.12.2020

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (velké projekty)

Centrum pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá dne 9. prosince 2020 od 9 hodin školení pro příjemce formou videokonference v MS Teams. Další informace, včetně odkazu pro vstup do videokonference a prezentací pro školení, naleznete zde (sekce Aktuality).

19.10.2020

Nová výzva v programu Interreg V-A ČR - Polsko, reagující na pandemii COVID-19

V prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko byla vyhlášena nová výzva, tentokrát v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19. Vzhledem k tomu, jakou situací procházejí oba partnerské státy a jaké komplikace tato situace způsobuje spolupracujícím institucím, bude v této výzvě kladen důraz na spolupráci jak v době pandemie, tak i po ní. Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).

25.8.2020

Erasmus

Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

15.7.2020

Hradecké putování po evropských projektech, od středověku po současnost

Eurocentrum Hradec Králové, ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, pořádá dne 22. 7. 2020 od 17 do 19 hodin "Hradecké putování po evropských projektech, od středověku po současnost". Setkání účastníků bude na Pivovarském náměstí v historickém centru města, kde bude zahájeno putování. Všechny informace, včetně pozvánky s trasou putování a registračním formulářem, naleznete na webovém odkazu zde. Registrace bude možná do doby naplnění kapacity.

22.5.2020

Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL“

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím realizuje v období od 1. 5. 2020 do 13. 11. 2020 propagační akci „Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL/Společně změníme pohraničí CZ-PL“, kterou finančně podpoří Společný sekretariát - Centrum pro regionální rozvoj ČR. Více informací naleznete v sekci Interreg V-A Česká republika - Polsko ve složce Aktuality.