Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

13.10.2022

Seminář "Grantové možnosti Mezinárodního visegrádského fondu"

Královéhradecký kraj a Mezinárodní visegrádský fond srdečně zvou na seminář spojený s diskusí, určený orgánům místní správy a samosprávy (kraje, města, obce), příspěvkovým organizacím, školám všech stupňů, veřejným institucím (muzea, galerie, sportovní kluby apod.), neziskovým organizacím a spolkům, soukromým společnostem. Grantová podpora Mezinárodního visegrádského fondu není určena fyzickým osobám a organizacím přímo uvedeným ve státním rozpočtu - např. ministerstvům apod.

10.10.2022

Poslední výzvy na realizaci mikroprojektů v končícím programu Interreg V-A ČR - Polsko

Euroregion Glacensis vyhlásil dne 3. 10. 2022 dvě poslední výzvy na realizaci mikroprojektů v prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko - Fond mikroprojektů. Jedná se o výzvu na klasické mikroprojekty a výzvu na zjednodušené mikroprojekty. Projektové žádosti je možno předkládat do 15. 11. 2022, schvalování na Euroregionálním řídícím výboru proběhne v lednu 2023. Podrobné informace k výzvám jsou uvedeny zde.

30.9.2022

Seminář meziregionálního programu Interreg Europe

Program meziregionální spolupráce Interreg Europe, ve spolupráci s MMR ČR, bude dne 19. 10. 2022 pořádat seminář s názvem "Přínos meziregionální spolupráce pro rozvoj krajů, měst a obcí v České republice". Seminář bude probíhat prezenční formou a částečně bude veden i v anglickém jazyce (tlumočení nebude zajištěno). V případě zájmu o seminář zašlete žádost o registraci na e-mail pavel.lukes@mmr.cz do 11. 10. 2022. V e-mailu můžete zároveň požádat o osobní konzultaci nebo se případně zeptat na vše ohledně konání semináře.

21.9.2022

Online konference k novému programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej pořádá dne 23. září 2022 od 10:30 do 13:00 hod. online konferenci k novému programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Na konferenci není nutná registrace. Podrobné informace naleznete zde.