Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

5.4.2023

Infoden ke 2. výzvě u programů Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027

Koncem roku 2022 byly schváleny projekty z prvních výzev programů evropské územní spolupráce Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027. V uplynulých dnech byla vyhlášena další výzva u obou těchto programů. Dne 11. dubna 2023 (úterý) se od 10 hodin uskuteční společný Infoden, kde budou zájemcům představeny potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů v rámci 2. výzev obou programů. Více informací, včetně odkazu na registrační formulář, naleznete zde.

2.3.2023

Česko-polská Burza partnerství

Dne 8. března 2023 se od 10:30 do 14:30 hodin v sále Pegasus, RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc uskuteční Česko-polská Burza partnerství programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Burza je určena pro subjekty z ČR a Polska, které mají zájem o realizaci partnerských projektů v česko-polském pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů. Více informací o Burze partnerství naleznete zde.

17.2.2023

Školení pro žadatele do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (přeshraniční partnerství, doprava)

Dne 21. února 2023 se uskuteční online školení pro žadatele do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, které bude rozděleno do dvou částí: I. 9:00-11:00 - budování a principy přeshraničních partnerství, II. 11:15-13:00 - aktuální výzvy k předkládání projektů v rámci priority 3 - Doprava a pravidla předkládání projektů. Více informací o školení naleznete zde.

17.2.2023

Společný Infoden - Interreg Europe + Interreg Central Europe 2021-2027

V březnu budou vyhlášeny už druhé výzvy pro předkládání projektů u programů Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027. Vzhledem k tomu, že se výzvy tentokrát časově překrývají, organizuje MMR ČR dne 3. března 2023 v Praze společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvy těchto programů. Více informací naleznete zde.

13.10.2022

Seminář "Grantové možnosti Mezinárodního visegrádského fondu"

Královéhradecký kraj a Mezinárodní visegrádský fond srdečně zvou na seminář spojený s diskusí, určený orgánům místní správy a samosprávy (kraje, města, obce), příspěvkovým organizacím, školám všech stupňů, veřejným institucím (muzea, galerie, sportovní kluby apod.), neziskovým organizacím a spolkům, soukromým společnostem. Grantová podpora Mezinárodního visegrádského fondu není určena fyzickým osobám a organizacím přímo uvedeným ve státním rozpočtu - např. ministerstvům apod.