Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

Stuchlíková Markéta PaedDr. je v případě nepřítomnosti zastupován(a):

Nalezeny 2 záznamy

 
*)       kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení jméno titul zást.
odb./odd.

 popis činnosti  č. dv.* telefon
Jarkovský Václav Ing.
vjarkovsky@khk.cz
zást.

SM / RSSZ

vedoucí oddělení 4a-N1.402   
736 521 856
Odlová Svatava Mgr.
sodlova@khk.cz
zást.

SM / PZV

vedoucí oddělení, obce, školy a školská zařízení, prevence rizikového chování 4b-N1.421   
736 521 855