Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

Pejšek Miroslav Ing. je v případě nepřítomnosti zastupován(a):

Nalezen 1 záznam

 
*)       kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení jméno titul zást.
odb./odd.

 popis činnosti  č. dv.* telefon
Mareš Jan Ing.
jmares@khk.cz
 

ORG / KRI

hospodářské opatření pro krizové stavy, regulační opatření, zpracování plánu nezbytných dodávek 1a-N4.105 495 817 201
727 970 578