Vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit

30. 1. 2024 Autor: odbor sociálních věcí

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 29. ledna 2024 vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2024.

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2024(viz příloha).

Celkový objem finančních prostředků:5.000.000 Kč

Dotace se poskytuje do 50 % (včetně) celkových provozních nákladů podporované činnosti v roce 2024.

Oblasti podpory, dílčí alokace, výše dotace, způsobilí žadatelé:

Činnosti, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby (zejména v oblastech podpory osob se zdravotním postižením, duševního zdraví, transformace péče o ohrožené děti, prevence kriminality, protidrogové politiky, cizinecké problematiky, sociálně vyloučených lokalit) a prorodinné aktivity.

 • Dílčí alokace: min. 2.500.000 Kč z celkového objemu vyčleněných peněžních prostředků
 • Minimální výše dotace: 10.000 Kč
 • Maximální výše dotace: 120.000 Kč
 • Okruh způsobilých žadatelů:
  Dotace může být poskytnuta právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti podpory rodiny.

Dotaci nelze poskytnout obcím, příspěvkovým organizacím, organizačním složkám státu a zařízením státu, majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, a fyzickým osobám.

Dny pro rodinu pro spádová území obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje.

 • Dílčí alokace: max. 1.000.000 Kč z celkového objemu vyčleněných peněžních prostředků
 • Minimální výše dotace: 30.000 Kč
 • Maximální výše dotace: 80.000 Kč
 • Okruh způsobilých žadatelů:
  Dotace může být poskytnuta právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti podpory rodiny. V případě Dnů pro rodinu pro spádová území obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje může být dotace poskytnuta také obcím a jejich příspěvkovým organizacím. Dotaci nelze poskytnout organizačním složkám státu a zařízením státu, majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, a fyzickým osobám.

Podpora rodin v rámci sociálně-právní ochrany dětí, zejména aktivity podporující komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, a předcházet jeho případnému prohlubování.

 • Dílčí alokace: max. 1.500.000 Kč z celkového objemu vyčleněných peněžních prostředků
 • Minimální výše dotace: 20.000 Kč
 • Maximální výše dotace: 300.000 Kč
 • Okruh způsobilých žadatelů:
  Dotace může být poskytnuta právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti podpory rodiny.

Dotaci nelze poskytnout obcím, příspěvkovým organizacím, organizačním složkám státu a zařízením státu, majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, a fyzickým osobám.

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v termínu od 4. do 15. března 2024 (Rozhodující je datum razítka podací pošty, razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo datum doručení datovou schránkou).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: gcgbp3q

Vyplněnou žádost (bez čestného prohlášení) je třeba současně zaslat ve formátu excel a word elektronicky na e-mail: lmaslova@kr-kralovehradecky.cz.

Soubory ke stažení