Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci - nízkopříjmové domácnosti (dotační program č. 22OPK01)

18. 4. 2023 Autor: Jitka Hejlová

Dne 9. 5. 2022 rozhodla Rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji". Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3 a vyšší emisní třídu. Příjem žádosti o dotaci bude od 15. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Podmínky programu a způsob podání žádostí o dotaci je uveden v přílohách.

Číselné označení dotačního programu: 22OPK01
Slovní označení programu: Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji
Datum zveřejnění výzvy: 12. 5. 2022
Finanční alokace: 135 200 000 Kč
Příjem a registrace žádostí: od 15. 6. 2022 do 31. 8. 2022
Způsob podání žádostí o dotaci: Žádosti bude možné podávat v některém ze 6 stanovených termínů.
Postup podání žádosti o dotaci:
1. Zřízení uživatelského účtu v dotačním portále DOTIS. (https://dotace.kr-kralovehradecky.cz)

2. Registrace žádosti o kotlíkovou dotaci.

3. Vyplnění a odeslání elektronické žádosti.

4. Doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK.

Více informací naleznete v přílohách.

Soubory ke stažení