Příručka k podání a vyplnění žádosti v dotačním portále DOTIS

10. 6. 2022 Autor: Jitka Hejlová

V této příručce budete seznámeni s návodem pro podání a vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje „DOTIS“, kde musí mít žadatel zřízen svůj uživatelský účet. Pro následné zpřístupnění žádosti je nutné vždy provést tzv. "REGISTRACI ŽÁDOSTI", která bude probíhat ve dnech 15. 6. 2022, 29.6. 2022, 13. 7. 2022, 27. 7. 2022, 10. 8. 2022, 24. 8. 2022 od 10 - 14h.

Soubory ke stažení