Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 21OPK01

2. 7. 2021 Autor: Jitka Hejlová

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 28. 6. 2021 (č. usnesení RK/20/1169/2021) schválila navýšení alokované částky výzvy č. 21OPK01 na celkovou výši 22 36 188,38 Kč a zároveň schválila poskytnutí finanční podpory žadatelům uvedeným v přiloženém seznamu.

Podpora se poskytuje žadatelům z výzvy č. 21OPK01 Kotlíkových dotací vyhlášené 24. 2. 2021, jejichž žádosti úspěšně prošly hodnocením, a budou financovány z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření Ministerstva životního prostředí. Podpora je poskytována podle pořadí, v jakém byly žádosti podány v rámci dané výzvy. Zbývající žádosti (tj. registrační čísla 21OPK01-0200 a výše) prozatím zůstávají v zásobníku projektů. Jednání o dalším navýšení finančních prostředků nadále probíhají.

Soubory ke stažení