Nová výzva 21OPK01 - únor 2021

1. 2. 2021 Autor: Hana Klikarová

Číselné označení dotačního programu: 21OPK01
Slovní označení programu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji III
Číslo výzvy: 3
Druh výzvy: Dodatečná s jednokolovým hodnocením žádostí k doplnění zásobníku projektů k průběžné výzvě č. 20OPK01
Typ dotace: investiční dotace
Datum a čas žádosti o přidělení pořadového čísla: 24. 2. 2021, od 10:00 hod do 13:00 hod
Počet přijímaných pořadových čísel: 500
Datum a čas zahájení el. příjmu žádostí o podporu: 25. 2. 2021, v 10:00 hod**
Datum ukončení el. příjmu žádostí o podporu: 8. 3. 2021, do 10:00 hod
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci: nejvýše 100 dnů od podání žádosti v elektronické podobě
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků poskytnutých z OP ŽP 2014 - 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje: 11 437 475,- Kč***
  Více informací najdete v přílohách.

* Přidělení pořadového čísla je nezbytné pro další postup podání elektronické verze projektové žádosti. Kompletní postup podání žádosti je uveden v bodě „Způsob podání žádosti“.

** Podání žádosti bude umožněno pouze žadatelům, kteří budou řádně zaregistrováni na Krajském dotačním portále DOTIS a mají systémem přiděleno pořadové číslo - viz bod „Způsob podání žádosti“.

*** Předpokládaná alokace finančních prostředků může být navýšena v případě uvolnění či získání dalších finančních prostředků. Zvýšení alokace může být použito k poskytnutí dotací žadatelům o dotaci, jejichž žádost byla umístěna do zásobníku žádostí.

Soubory ke stažení