Nejčastější otázky a odpovědi - nízkopříjmové domácnosti (platné k 11. 1. 2022)

12. 1. 2022 Autor: Jitka Hejlová

Otázky a odpovědi mohou být průběžně doplňovány a zaměřují se na poskytování kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti (tzn. žádosti podávané přes krajský úřad). Zároveň upozorňujeme, že odpovědi na některé otázky se mohou do vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci změnit, neboť v současné době nejsou oficiálně schváleny podmínky Operačního programu Životní prostředí, ze kterého budou finanční prostředky poskytovány.

Soubory ke stažení