3. výzva meziregionálního programu Interreg Europe - online informační seminář

27. 2. 2024 Autor: Roman Klíma

Ministerstvo pro místní rozvoj, ve spolupráci se Sekretariátem programu Interreg Europe, bude dne 6. března 2024 organizovat online informační seminář, zaměřený na program meziregionální spolupráce Interreg Europe. V rámci semináře budou představeny klíčové rysy tohoto programu, podporované aktivity, tematické zaměření, oprávnění žadatelé, spolufinancování a harmonogram vyhlášení výzvy. Více informací, včetně odkazu pro registraci na online informační seminář, naleznete zde.