Rozvinout mezinárodní spolupráci studentů byla jedna z největších výzev, říká náměstek pro školství Arnošt Štěpánek

9. 2. 2024

V únoru začne nová éra v podávání přihlášek na střední školy. Současné papírové formuláře vystřídají digitální, což má přinést zjednodušení pro uchazeče i samotné školy. Na to a další otázky jsme se zeptali náměstka hejtmana Arnošta Štěpánka odpovědného za oblast školství a sportu.

Rozvinout mezinárodní spolupráci studentů byla jedna z největších výzev, říká náměstek pro školství Arnošt Štěpánek

Blíží se termín podávání přihlášek na střední školy, nově elektronickou formou, kdy si žáci budou moci zvolit celkem tři školy. Jak vnímáte tento posun?

Pro deváťáky a jejich rodiče to znamená především méně stresu. Nový systém výrazně zrychluje administrativu, protože si každý uchazeč předem stanoví, kam se chce dostat prioritně a která škola je pro něj bude naopak ta „záchranná“. Systém ho po zkouškách automaticky zařadí na školu, na kterou bodově dosáhne. Odpadá tedy váhání, promýšlení a odnášení zápisových lístků. Nový systém je spravedlivější.

Jak jsou naše školy připravené na nápor studentů?

Myslím si, že velmi dobře. Už loňský rok, kdy základní školu končil velmi silný populační ročník, ukázal, že v našem kraji máme na středních školách dostatek kapacit. Navíc digitální přihláška výrazně ulehčí i samotným školám.

Co kraj dělá pro rodiče a žáky, aby se v nabídkách oborů zorientovali?

V přehledné aplikaci Kam na střední na webu www.skolstvikhk.cz je kompletní přehled oborů a škol. Žáci a rodiče zde také na pár kliknutí mohou zjistit i poměr počtu přihlášek a nabízených míst na jednotlivých oborech v minulém období, což je užitečné vodítko při rozhodování, jaké pořadí škol na přihlášce zvolit.

Jak reagujete na vyšší poptávku po všeobecném vzdělání?

Kapacity a struktura středních škol v kraji se řídí Dlouhodobým záměrem. Bohužel tento dokument schválený minulým vedením kraje byl zaměřen zejména na zvyšování kapacit učňovského a odborného vzdělávání. Zřizování nových tříd gymnázií je v něm výslovně zakázáno, přestože v našem kraji je jejich poměr velmi nízký (pouhých 10 %). Změna tohoto dokumentu není možná, ale v současné době připravujeme nový strategický dokument, který bude lépe odpovídat potřebám našeho kraje.

Nedávno jste informoval o plánu zřídit sportovní gymnázia, je to tak?

V našem kraji sportovní gymnázium zoufale chybí. Jako aktivní sportovec a otec čtyř dcer, z nichž tři se věnují sportu vrcholově, jsem hledal cesty, jak umožnit mladým lidem věnovat se současně sportu i studiu. Plánovali jsme otevřít třídy sportovního gymnázia na gymnáziích v Trutnově, ve Vrchlabí a Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Žádost o jejich zápis jsme podali na ministerstvo školství v červnu a dosud nebyla vyřízena. Předpokládáme však její zamítnutí z důvodu rozporu s výše zmíněným Dlouhodobým záměrem školství v kraji. Nicméně to nevzdáváme a budeme žádat znovu. Pro mne i vedení kraje, naše žáky i rodiče to je velmi důležité.

Co je podle vás ve vzdělávání nejdůležitější?

Nejdůležitější je připravit žáky našich škol co nejlépe na jejich budoucí život. Vzdělávání prochází obrovskou proměnou a stále více ho ovlivňuje například umělá inteligence. Velké změny přinesl i covid, který nás naučil využívat on-line vzdělávání. Kombinace prezenční výuky s on-linem je nesmírně zajímavá. Současně je důležité nechat studenty pracovat na reálných projektech, aby si osahali praxi.

To v praxi probíhá jak?

Náš kraj v loňském roce pořádal velmi úspěšnou Olympiádu dětí a mládeže. Logo olympiády navrhli sami studenti (v soutěži bylo 110 návrhů), stejně jako podobu maskota nebo pohárů. Propagační materiály jsme tiskli na střední škole ve Velkém Poříčí v rámci praxí, a dokonce se nám podařilo vytvořit studentský novinářský tým, jehož reportáže se vysílaly na České televizi.

Dalším zajímavým příkladem je robot Edgar, kterého kraj pořídil na základě memoranda s Nadačním fondem Škoda Auto. Naši studenti se díky tomu mohou učit pracovat a programovat na high-tech robotické ruce, se kterou se jednou setkají třeba i ve svém budoucím povolání.

A co náš kraj a mezinárodní spolupráce studentů?

Rozvinout mezinárodní spolupráci našich studentů byla jedna z největších výzev, s nimiž jsem do své funkce před třemi lety vstupoval. V minulých dnech jsme oslavili obrovský úspěch v podobě získání krajské akreditace v programu ERASMUS+, která umožní využití programu mnohem většímu počtu studentů i pedagogů z regionu. Daří se nám vysílat v mnohem vyšší míře studenty do zahraničí. Za zmínku stojí například pořádání mezinárodní kulinářské soutěže nebo mezinárodního setkání v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde se studenti učí bránit kybernetickým útokům na modelu jaderné elektrárny.

Takže to má smysl?

Rozhodně ano. Já sám jsem byl v době středoškolských studií jazyky téměř nepolíben. Po revoluci jsem se naučil velmi dobře anglicky i německy, hodně jsem cestoval, a právě zkušenosti ze zahraničí mi doslova změnily život. Dnes se domluvím pěti jazyky, přestože ruštinu již nikdy v životě nepoužiju.

Jak vnímáte využití umělé inteligence ve vzdělávání?

Náš kraj je na špici v oblasti využívání umělé inteligence ve vzdělávání. Pořádáme konference a vzděláváme učitele. Díky této technologii mohou připravovat mnohem zábavnější a kvalitnější hodiny přímo na míru jednotlivým žákům. Současně upozorňujeme na rizika s tím spojená. Mimochodem popovídat si s umělou inteligencí je zajímavé dobrodružství pro všechny. Určitě si to vyzkoušejte.

Je něco, co byste chtěl vzkázat žákům, potažmo nejmladší generaci?

Aby hledali to, co je baví. Aby našli vášeň a naučili se dobře komunikovat. Jako kouč vnímám, jak obrovské štěstí mají ti, kdo dělají práci, která je baví a naplňuje. Myslím také, že je důležité snažit se dělat vždy něco navíc. A je jedno, jestli to bude sport, práce na zajímavém projektu nebo třeba hraní počítačových her.

Všem žákům přeji, aby je vzdělávání bavilo. Nikdy vás nebude bavit vše, ale vždy je dobré si najít něco, v čem vidíte smysl a co vás baví. A pokud to nevidíte, neváhejte se obrátit na učitele, kteří vám pomohou to hledat. Máme v kraji skvělé učitele, kteří vás rádi nasměrují. Jen prosím neseďte tupě u mobilních telefonů a nekoukejte na bezobsažná videa.

Novinky v podávání přihlášek na střední školy

  • 3 formy přihlášek
  • nově 3 přihlášky, bez preference
  • podrobnosti včetně videí na www.prihlaskynastredni.cz
  • detailní přehled a průvodce studijními obory u nás v kraji skolstvikhk.cz