8. DOKUMENTY

11. 7. 2024

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska:

Usnesení rady a zastupitelstva:

Pozvojové dokumenty:

Zřizované organizace

Vyhlášky a nařízení

8.2 Rozpočet

Rozpočet v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucího ekonomického odboru KÚ KHK

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválená rozpočtová opatření 2024

Schválená rozpočtová optatření 2023

Schválená rozpočtová opatření 2022

Schválená rozpočtová opatření 2021

Schválená rozpočtová opatření 2020

Schválená rozpočtová opatření 2019

Schválená rozpočtová opatření 2018

Schválená rozpočtová opatření 2017

Rozpočet

Závěrečný účet a rozbor hospodaření