Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Logo EU - Operační program Žívotní prostředí + logo MŽP

Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem


registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009141

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu nemocnice Dvůr Králové nad Labem na adrese Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L.

V rámci technického řešení dojde k zateplení obvodového pláště, výměně zbývajících výplní otvorů a zateplení stropů. Realizací projektu budou dosaženy normové hodnoty, sníží se spotřeba energií na provoz, což sníží zátěž na životní prostředí a dále bude zlepšen komfort uživatelů objektu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností energetické náročnosti multifunkčního objektu nemocnice Dvůr Králové nad Labem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.