Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C

Logo EU - Operační program Žívotní prostředí + logo MŽP

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C


registrační číslo:CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009337

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy nemocnice Broumov na adrese Smetanova 91, 550 01 Broumov.

V rámci technického řešení dojde k zateplení dosud nezateplených obvodových stěn, k zateplení stropů nad půdou a výměně výplní otvorů. Realizací projektu bude dosaženo energetických parametrů náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti, sníží se spotřeba energií na provoz, což sníží zátěž na životní prostředí a dále bude zlepšen komfort uživatelů objektu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí předmětné budovy nemocnice v Broumově.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.