5. 1 b Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Logo EU - Operační program Žívotní prostředí + logo MŽP

5. 1 b Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují


registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012230

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy v Novém Městě nad Metují. Celkem se jedná o 6 propojených objektů školy.

V rámci technického řešení je navržena instalace rekuperačních jednotek.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke snížení spotřeby energie instalací rekuperačních jednotek do předmětné budovy Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy v Novém Městě nad Metují.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.