Zveř. info. o vydání rozh. o změně integ. pov. pro zařízení" Zařízení ke sběru, zpracování a skladování odpadů, elektrozařízení a vozidel s uk.život."

12. 2. 2024 Autor: odbor životního prostředí

 

Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení ke sběru, zpracování a skladování odpadů, zpracování elektrozařízení a sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o integrované prevenci)

Více informací v příloze

 

Soubory ke stažení