VV-Rozhodnutí- záměr "Rokytnice v Orlických horách - vrt pro tepelné čerpadlo na p.p. č.12/1" nemůže mít významný vliv na životní prostředí

3. 4. 2024 Autor: odbor životního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodl na základě oznámení záměru ze dne 13. 02. 2024 podané společností Mountain Home s. r. o., Sazovická 455/26, 155 21 Praha 5, IČO: 098 247 74 (dále také oznamovatel), dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

záměr „Rokytnice v Orlických horách – vrt pro tepelné čerpadlo na p. p. č. 12/1“

(záměr je zařazen dle § 4 odst. 1 písmena d) zákona EIA)

nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona EIA.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení