Usnesení: řízení o žádosti Výzkumného institutu ochrany genofondů Dvůr Králové o povolení výjimky ze zákl. ochr. podmínek vlka obecného se zastavuje

2. 4. 2024 Autor: odbor životního prostředí

USNESENÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - rozhodl v řízení o žádosti Výzkumného institutu ochrany genofondů, v. v. i., se sídlem Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, IČO: 08568901 (dále také žadatel), ze dne 25. 04. 2023, o povolení výjimky podle ust. § 56 ZOPK (dále také výjimka) ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha – vlka obecného (Canis lupus), a to ze zákazu uvedeného v § 50 odst. 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, konkrétně usmrcovat,

takto:

v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu se řízení ve věci žádosti žadatele ze dne 25. 04. 2023, o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha – vlka obecného podle§ 56 odst. 1 a 2 zákona,a to ze zákazu uvedeného v § 50 odst. 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, konkrétně usmrcovat, na území Královehradeckého kraje mimo území chráněných krajinných oblastí a národních parků, zastavuje.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení