Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kopidlno a obcí Vršce

28. 11. 2023 Autor: odbor organizační a právní

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená mezi městem Kopidlno a obcí Vršce

o přenosu pňslušnosti k proiednávání přestupků

Podle S 160 odst. I zákona č. 500/2004 Sb.„ správní řád, v platném znění, podle S 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle S 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a

řízení o nich, v platném znění, město Kopidlno na základě usnesení Rady města č. 276/23/17/1/2023 ze dne 09.08.2023 a obce Vršce na základě usnesení Zastupitelstva obce Vršce ze dne 17.09.2023 uzavírají mezi sebou tuto veřejnoprávní smlouvu:

Smluvní strany

Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13 507 32 Kopidlno, IC: 00271705 příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Jičín, Královéhradecký kraj zastoupené starostou města Kopidlno Ing. Karlem Žižkou a

Obec Vršce, Vršce 91 507 33 Vršce, IC: 00272400 příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Jičín, Královéhradecký kraj zastoupená starostou obce Jaroslavem Hnízdem

jakožto obec příslušná do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem, tj. města Kopidlna

Více informací v příloze

Soubory ke stažení