Pověření MÚ Rychnov nad Kněžnou vyřízením věci - vydání rozhodnutí o umístění stavby - Orlické Záhoří - Jadrná

16. 11. 2023 Autor: odbor územního plánování

USNESENÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán, rozhodl ve věci provedení opatření proti nečinnosti Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách, odboru výstavby a životního prostředí jako příslušného obecného stavebního úřadu ve věci zahájené dnem 13.07.2020 vedené pod sp.zn. MEUROK/705/2020/Beč-1 na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou společností K energo s.r.o. Nádražní 346, 563 01 Lanškroun o vydání rozhodnutí o umístění stavby IE-12-2006664-Orlické Záhoří-Jadrná-rekonstrukce NN, kNN v územním řízení podle § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu takto:

Podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu se

p o v ěř u j e

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou vyřízením věci zahájené dnem 13.07.2020 na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou společností K energo s.r.o. Nádražní 346, 563 01 Lanškroun o vydání rozhodnutí o umístění stavby IE-12-2006664-Orlické Záhoří-Jadrná-rekonstrukce NN, kNN v územním řízení, vedené pod sp.zn. MEUROK/705/2020/Beč1 podané na Městský úřad Rokytnice v Orlických horách.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení