Záměr č. 34/2024 - darovat pozemky v k. ú. a obci Meziměstí

3. 4. 2024 Autor: odbor Majetkosprávní

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ve smyslu § 18 odst. 1 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, z v e ř e j ň u j e

ZÁMĚR č. 34/2024

darovat pozemky v k. ú. a obci Meziměstí

pod chodníky, veřejnou zelení a místními komunikacemi

- p. p. č. 594/4 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 680/3 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 680/4 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 696/3 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 696/4 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 701/6 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 701/7 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 701/8 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 714/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 745/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 755/121 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 766/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 766/4 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 804/1 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 804/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 804/3 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 859/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 886/1 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 886/3 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 886/5 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 887/1 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 887/3 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 887/9 ostatní plocha – ostatní komunikace,

- p. p. č. 887/10 ostatní plocha – ostatní komunikace,

v k. ú. a obci Meziměstí

Zveřejněním tohoto záměru se Královéhradecký kraj nezavazuje k učinění uvedené dispozice s předmětnou nemovitou věcí v jeho vlastnictví. Nelze uplatňovat jakékoliv nároky z předsmluvní odpovědnosti.

Informace: Mgr. P. Horáčková

E-mail: phorackova@kr-kralovehradecky.cz

 

Soubory ke stažení